magFlags-Flagge-Large-Governor-of-The-Lagos-Colony-1886-1906-Governor-of-The-Lagos-Colony-Between-1886-and-16-February-1906-Lagos-gyarmat-kormnyzjnak-zszlaja-1886 33,33 EUR*